zamkniety

Utworzony 2018-03-21.12:11:46 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-10.08:10:49 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-08-10 08:10:49Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-08-10 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-07-20 12:29:49Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-30 07:00:04anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-21 12:11:46Iga | Yanosikcreate

2018-03-21 - data 1680

History
Date User Action Args

2018-08-10 - data 1679

History
Date User Action Args
2018-08-10 07:00:00anonymoussetnote: 1440727.0 -> 1483798.0
2018-07-20 12:29:49Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-30.00:00:00 -> 2018-08-10.00:00:00
2018-06-30 07:00:04anonymoussetnote: 1440727.0