zamkniety

Utworzony 2018-03-21.11:02:20 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-17.11:59:51 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-08-17 11:59:51Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-07-31 07:00:09anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-15 12:00:36Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 11:51:42Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:03anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-21 11:02:20Iga | Yanosikcreate

2018-03-21 - data 1678

History
Date User Action Args

2018-07-31 - data 1677

History
Date User Action Args
2018-06-15 12:00:36Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-15.00:00:00 -> 2018-07-31.00:00:00
2018-06-15 07:00:00anonymoussetnote: 1410506.0 -> 1426727.0
2018-06-07 11:51:43Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-06-15.00:00:00
2018-05-31 07:00:03anonymoussetnote: 1410506.0