zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-03-21.09:23:11 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-11-30.08:00:01 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2018-11-30 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-06 09:39:29Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:03anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-21 09:23:11Iga | Yanosikcreate

2018-03-21 - data 1676

History
Date User Action Args

2018-11-30 - data 1675

History
Date User Action Args
2018-11-30 08:00:01anonymoussetnote: 1410505.0 -> 1604716.0
2018-06-06 09:39:29Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-11-30.00:00:00
2018-05-31 07:00:03anonymoussetnote: 1410505.0