zamkniety

Utworzony 2018-03-21.09:23:11 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-06-18.09:52:15 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2019-01-09.13:27:14
History
Date User Action Args
2019-06-18 09:52:15Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2019-05-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-09 13:27:14Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg138
2018-11-30 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-06 09:39:29Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:03anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-21 09:23:11Iga | Yanosikcreate

2018-03-21 - data 1676

History
Date User Action Args

2019-05-15 - data 1675

History
Date User Action Args
2019-05-15 07:00:00anonymoussetnote: 1604716.0 -> 1779367.0
2019-01-09 13:27:14Iga | Yanosiksetdate: 2018-11-30.00:00:00 -> 2019-05-15.00:00:00
2018-11-30 08:00:01anonymoussetnote: 1410505.0 -> 1604716.0
2018-06-06 09:39:29Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-11-30.00:00:00
2018-05-31 07:00:03anonymoussetnote: 1410505.0