w-trakcie

Utworzony 2018-03-21.09:04:07 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-06.10:29:59 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-06-06 10:29:59Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:03anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-21 09:04:07Iga | Yanosikcreate

2018-03-21 - data 1674

History
Date User Action Args

2018-09-30 - data 1673

History
Date User Action Args
2018-06-06 10:29:59Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-05-31 07:00:03anonymoussetnote: 1410504.0