w-trakcie

Utworzony 2018-03-20.07:44:48 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-03-21.09:33:37 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-03-21 09:33:37Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-20 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-03-20 07:44:48Iga | Yanosikcreate

2018-03-20 - data 1670

History
Date User Action Args
2018-03-20 08:00:00anonymoussetnote: 1332917.0

2018-07-31 - data 1669

History
Date User Action Args