zamkniety

Utworzony 2018-03-20.07:44:48 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-12-11.14:49:02 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-08-08.12:58:38
History
Date User Action Args
2018-12-11 14:49:02Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-11-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-08 12:58:38Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg125
2018-07-31 07:00:07anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-21 09:33:37Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-20 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-03-20 07:44:48Iga | Yanosikcreate

2018-03-20 - data 1670

History
Date User Action Args
2018-03-20 08:00:00anonymoussetnote: 1332917.0

2018-11-30 - data 1669

History
Date User Action Args
2018-11-30 08:00:01anonymoussetnote: 1604715.0
2018-08-08 12:58:38Iga | Yanosiksetdate: 2018-07-31.00:00:00 -> 2018-11-30.00:00:00