zamkniety

Utworzony 2018-03-19.13:45:31 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-15.12:00:05 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-05-11.11:28:58
Wg listy utrudnień GDDKiA termin zakończenia to 08.06.2018
Iga | Yanosik napisał 2018-04-19.11:23:37
Wg listy utrudnień GDDKiA termin zakończenia to 08.05.2018
History
Date User Action Args
2018-06-15 12:00:05Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-06-08 07:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-29 07:42:57Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2018-05-11 11:28:58Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg113
2018-05-08 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-19 11:23:37Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg106
2018-04-18 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-19 13:45:31Iga | Yanosikcreate

2018-03-19 - data 1668

History
Date User Action Args

2018-06-08 - data 1667

History
Date User Action Args
2018-06-08 07:00:00anonymoussetnote: 1386426.0 -> 1419548.0
2018-05-11 11:28:58Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-08.00:00:00 -> 2018-06-08.00:00:00
2018-05-08 07:00:00anonymoussetnote: 1364109.0 -> 1386426.0
2018-04-19 11:23:37Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-18.00:00:00 -> 2018-05-08.00:00:00
2018-04-18 07:00:00anonymoussetnote: 1364109.0