zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-03-19.12:36:38 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-03-15.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-03-15 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-10 11:47:02Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-19 12:36:38Iga | Yanosikcreate

2018-03-19 - data 1666

History
Date User Action Args

2019-03-15 - data 1665

History
Date User Action Args
2019-03-15 08:00:00anonymoussetnote: 1634705.0 -> 1710635.0
2019-01-10 11:47:03Iga | Yanosiksetdate: 2018-12-31.00:00:00 -> 2019-03-15.00:00:00
2018-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 1634705.0