w-trakcie

Utworzony 2018-03-19.11:34:54 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-03-12.13:49:27 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2019-01-04.10:27:29
ZDW Opole: termin zakończenia to 31.01.2019
History
Date User Action Args
2019-03-12 13:49:27Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2019-01-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-04 10:27:29Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg137
2018-12-15 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-19 11:34:54Iga | Yanosikcreate

2018-03-19 - data 1662

History
Date User Action Args

2019-06-30 - data 1661

History
Date User Action Args
2019-03-12 13:49:27Iga | Yanosiksetdate: 2019-01-31.00:00:00 -> 2019-06-30.00:00:00
2019-01-31 08:00:00anonymoussetnote: 1617734.0 -> 1666482.0
2019-01-04 10:27:29Iga | Yanosiksetdate: 2018-12-15.00:00:00 -> 2019-01-31.00:00:00
2018-12-15 08:00:01anonymoussetnote: 1617734.0