zamkniety

Utworzony 2018-03-19.08:39:15 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-01-09.09:41:21 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2019-01-09 09:41:21Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-08-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-22 12:26:11Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-08-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-19 08:39:15Iga | Yanosikcreate

2018-03-19 - data 1660

History
Date User Action Args

2018-08-31 - data 1659

History
Date User Action Args
2018-08-31 07:00:01anonymoussetnote: 1490129.0 -> 1509042.0
2018-08-22 12:26:11Iga | Yanosiksetdate: 2018-08-15.00:00:00 -> 2018-08-31.00:00:00
2018-08-15 07:00:00anonymoussetnote: 1490129.0