zamkniety

Utworzony 2018-03-15.13:20:37 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-03.12:33:14 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-08-03 12:33:14Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-06-30 07:00:04anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 11:44:26Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-18 11:59:02Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-18 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-02 11:09:55Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-15 13:20:37Iga | Yanosikcreate

2018-03-15 - data 1656

History
Date User Action Args

2018-06-30 - data 1655

History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:04anonymoussetnote: 1409667.0 -> 1440724.0
2018-06-07 11:44:26Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-30.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-05-30 07:00:01anonymoussetnote: 1377731.0 -> 1409667.0
2018-05-18 11:59:02Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-18.00:00:00 -> 2018-05-30.00:00:00
2018-05-11 10:42:53Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-12.00:00:00 -> 2018-05-18.00:00:00
2018-05-02 11:09:55Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2018-05-12.00:00:00
2018-04-30 07:00:01anonymoussetnote: 1377731.0