w-trakcie

Utworzony 2018-03-15.10:44:56 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-10-26.12:55:29 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-10-26 12:55:29Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-08 12:26:48Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-07-31 07:00:05anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-20 10:45:24Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-13 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-15 12:57:54Iga | Yanosiksetnote: Odcinek DW703 nieprzejezdny (zasięg stwierdzony na podstawie śladów GPS), brak informacji o terminach realizacji -> Odcinki DW703 (miejscowości Bielawy, Piotrowice) nieprzejezdne (zasięg stwierdzony na podstawie śladów GPS), brak informacji o terminach realizacji.
2018-03-15 10:44:56Iga | Yanosikcreate

2018-03-15 - data 1654

History
Date User Action Args

2019-03-31 - data 1653

History
Date User Action Args
2018-10-26 12:55:29Iga | Yanosiksetdate: 2018-08-31.00:00:00 -> 2019-03-31.00:00:00
2018-08-31 07:00:01anonymoussetnote: 1358298.0 -> 1509041.0
2018-08-08 12:26:48Iga | Yanosiksetdate: 2018-07-31.00:00:00 -> 2018-08-31.00:00:00
2018-06-28 11:02:19Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-30.00:00:00 -> 2018-07-31.00:00:00
2018-05-11 10:06:37Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-12.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-04-20 10:45:24Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-13.00:00:00 -> 2018-05-12.00:00:00
2018-04-13 07:00:00anonymoussetnote: 1358298.0