w-trakcie

Utworzony 2018-03-14.10:02:38 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-08.12:34:09 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-08-08 12:34:09Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-30 07:00:04anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-14 10:02:38Iga | Yanosikcreate

2018-03-14 - data 1652

History
Date User Action Args

2018-09-04 - data 1651

History
Date User Action Args
2018-08-08 12:34:09Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-30.00:00:00 -> 2018-09-04.00:00:00
2018-06-30 07:00:04anonymoussetnote: 1440723.0