zamkniety

Utworzony 2018-03-14.10:02:38 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-10-26.12:54:23 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-09-28.12:32:49
History
Date User Action Args
2018-10-26 12:54:23Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-10-12 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-09-28 12:32:49Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg128
2018-09-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-09-05 12:47:39Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-09-04 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-08 12:34:09Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-30 07:00:04anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-14 10:02:38Iga | Yanosikcreate

2018-03-14 - data 1652

History
Date User Action Args

2018-10-12 - data 1651

History
Date User Action Args
2018-10-12 07:00:00anonymoussetnote: 1527389.0 -> 1557831.0
2018-09-28 12:32:49Iga | Yanosiksetdate: 2018-09-15.00:00:00 -> 2018-10-12.00:00:00
2018-09-15 07:00:00anonymoussetnote: 1514157.0 -> 1527389.0
2018-09-05 12:47:39Iga | Yanosiksetdate: 2018-09-04.00:00:00 -> 2018-09-15.00:00:00
2018-09-04 07:00:00anonymoussetnote: 1440723.0 -> 1514157.0
2018-08-08 12:34:09Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-30.00:00:00 -> 2018-09-04.00:00:00
2018-06-30 07:00:04anonymoussetnote: 1440723.0