zamkniety

Utworzony 2018-03-13.11:39:43 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-10-10.08:41:35 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-10-10 08:41:35Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-10-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-13 11:39:43Iga | Yanosikcreate

2018-03-13 - data 1650

History
Date User Action Args

2018-10-01 - data 1649

History
Date User Action Args
2018-10-01 07:00:00anonymoussetnote: 1546728.0