w-trakcie

Utworzony 2018-03-13.09:41:55 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-03-15.10:45:44 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-03-15 10:45:44Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-14 08:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-03-13 09:41:55Iga | Yanosikcreate

2018-03-14 - data 1648

History
Date User Action Args
2018-03-14 08:00:00anonymoussetnote: 1327204.0

2018-04-06 - data 1647

History
Date User Action Args