zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-03-13.09:41:55 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-10-31.08:00:00 przez anonymous.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2019-01-09.13:30:11
Iga | Yanosik napisał 2018-04-09.12:06:22
History
Date User Action Args
2019-10-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-09 13:30:11Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg139
2018-11-10 08:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-08 12:40:34Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2018-08-08 12:40:25Iga | Yanosiksetmessages: - msg124
2018-08-08 12:39:37Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg124
2018-08-06 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-09 12:06:22Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg101
2018-04-06 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-15 10:45:44Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-14 08:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-03-13 09:41:55Iga | Yanosikcreate

2018-03-14 - data 1648

History
Date User Action Args
2018-03-14 08:00:00anonymoussetnote: 1327204.0

2019-10-31 - data 1647

History
Date User Action Args
2019-10-31 08:00:00anonymoussetnote: 1586239.0 -> 1980268.0
2019-01-09 13:30:11Iga | Yanosiksetdate: 2018-11-10.00:00:00 -> 2019-10-31.00:00:00
2018-11-10 08:00:00anonymoussetnote: 1479290.0 -> 1586239.0
2018-08-08 12:39:37Iga | Yanosiksetdate: 2018-08-06.00:00:00 -> 2018-11-10.00:00:00
2018-08-06 07:00:00anonymoussetnote: 1350521.0 -> 1479290.0
2018-04-09 12:06:22Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-06.00:00:00 -> 2018-08-06.00:00:00
2018-04-06 07:00:00anonymoussetnote: 1350521.0