zamkniety

Utworzony 2018-03-12.12:44:53 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-24.12:56:56 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-08-24 12:56:56Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-07-13 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-22 11:57:08Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-22 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 11:40:55Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:03anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-12 12:44:53Iga | Yanosikcreate

2018-03-12 - data 1646

History
Date User Action Args

2018-07-13 - data 1645

History
Date User Action Args
2018-07-13 07:00:01anonymoussetnote: 1433234.0 -> 1452784.0
2018-06-22 11:57:08Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-22.00:00:00 -> 2018-07-13.00:00:00
2018-06-22 07:00:01anonymoussetnote: 1410502.0 -> 1433234.0
2018-06-07 11:40:55Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-06-22.00:00:00
2018-05-31 07:00:03anonymoussetnote: 1410502.0