zamkniety

Utworzony 2018-03-12.10:23:02 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-06.08:34:35 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-05-04.12:48:23
Przebudowa kolejnego odcinka (skrzyżowanie z ul. Witelona -  do posesji przy ul. Mickiewicza 13) do końca maja 2018
History
Date User Action Args
2018-06-06 08:34:35Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-05-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-04 12:48:23Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg110
2018-04-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-19 11:29:27Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-12 10:23:17Iga | Yanosiksettitle: Legnica, -> Legnica, przebudowa ul. Mickiewicza
2018-03-12 10:23:02Iga | Yanosikcreate

2018-03-12 - data 1644

History
Date User Action Args

2018-05-30 - data 1643

History
Date User Action Args
2018-05-30 07:00:01anonymoussetnote: 1377730.0 -> 1409666.0
2018-05-04 12:48:23Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2018-05-30.00:00:00
2018-04-30 07:00:01anonymoussetnote: 1360448.0 -> 1377730.0
2018-04-19 11:29:27Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-15.00:00:00 -> 2018-04-30.00:00:00
2018-04-15 07:00:00anonymoussetnote: 1360448.0