zamkniety

Utworzony 2018-03-09.13:06:22 przez Łukasz | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-01-09.09:39:56 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2019-01-09 09:39:56Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-09-30 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-08 12:53:26Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-07-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-12 06:58:03Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-10 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-03-09 13:06:22Łukasz | Yanosikcreate

2018-03-10 - data 1638

History
Date User Action Args
2018-03-10 08:00:00anonymoussetnote: 1322703.0

2018-09-30 - data 1637

History
Date User Action Args
2018-09-30 07:00:02anonymoussetnote: 1441428.0 -> 1545305.0
2018-08-08 12:53:26Iga | Yanosiksetdate: 2018-07-01.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-07-01 07:00:00anonymoussetnote: 1441428.0