zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-03-08.08:05:36 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-09-30.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-09-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-08 08:05:36Iga | Yanosikcreate

2018-03-08 - data 1636

History
Date User Action Args

2019-09-30 - data 1635

History
Date User Action Args
2019-09-30 07:00:00anonymoussetnote: 1944145.0