zamkniety

Utworzony 2018-03-06.13:30:56 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-15.12:02:34 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-06-15 12:02:34Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-06-08 07:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 10:50:43Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2018-03-06 13:30:56Iga | Yanosikcreate

2018-03-06 - data 1634

History
Date User Action Args

2018-06-08 - data 1633

History
Date User Action Args
2018-06-08 07:00:00anonymoussetnote: 1419547.0