zamkniety

Utworzony 2018-03-06.09:40:12 przez Dawid | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-04-12.13:01:42 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-04-12 13:01:42Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-03-31 07:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-29 08:01:22Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2018-03-06 09:41:18Dawid | Yanosiksetnote: Przejazd kolejowy w ciągu ulicy Dworcowej zamknięty z powodu remontu
2018-03-06 09:40:12Dawid | Yanosikcreate

2018-03-02 - data 1630

History
Date User Action Args

2018-03-31 - data 1629

History
Date User Action Args
2018-03-31 07:00:00anonymoussetnote: 1343579.0