zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-03-05.11:17:32 przez Łukasz | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-31.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2018-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-05 11:17:32Łukasz | Yanosikcreate

2018-03-05 - data 1628

History
Date User Action Args

2018-08-31 - data 1627

History
Date User Action Args
2018-08-31 07:00:00anonymoussetnote: 1509040.0