zamkniety

Utworzony 2018-03-05.11:17:32 przez Łukasz | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-01-11.07:13:37 przez Marek-M.

History
Date User Action Args
2019-01-11 07:13:37Marek-Msetmessages: - msg141
2019-01-11 07:13:24Marek-Msetmessages: + msg141
2019-01-10 12:22:43Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-05 11:17:32Łukasz | Yanosikcreate

2018-03-05 - data 1628

History
Date User Action Args

2018-08-31 - data 1627

History
Date User Action Args
2018-08-31 07:00:00anonymoussetnote: 1509040.0