zamkniety

Utworzony 2018-03-05.07:39:34 przez Łukasz | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-01-09.09:55:48 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2019-01-09 09:55:48Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-12-15 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-06 07:49:28Łukasz | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-05 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-03-05 07:39:34Łukasz | Yanosikcreate

2018-03-05 - data 1626

History
Date User Action Args
2018-03-05 08:00:00anonymoussetnote: 1317645.0

2018-12-15 - data 1625

History
Date User Action Args
2018-12-15 08:00:01anonymoussetnote: 1617733.0
2018-05-30 08:52:57Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-01.00:00:00 -> 2018-12-15.00:00:00