zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-02-28.07:21:42 przez anonymous, ostatnio edytowany 2019-12-15.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-12-15 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-10 13:13:45Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-09-30 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-02-28 11:08:24Łukasz | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-02-28 11:07:29Łukasz | Yanosiksetnote: Zamknięta ul. Dzięcioła - budowa obwodnicy
2018-02-28 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-02-28 07:21:42anonymouscreate

2018-02-28 - data 1624

History
Date User Action Args
2018-02-28 08:00:00anonymoussetnote: 1312845.0

2019-12-15 - data 1623

History
Date User Action Args
2019-12-15 08:00:00anonymoussetnote: 1545304.0 -> 2026743.0
2019-01-10 13:13:45Iga | Yanosiksetdate: 2018-09-30.00:00:00 -> 2019-12-15.00:00:00
2018-09-30 07:00:02anonymoussetnote: 1545304.0