w-trakcie

Utworzony 2018-02-28.07:21:42 przez anonymous, ostatnio edytowany 2018-02-28.11:08:24 przez Łukasz | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-02-28 11:08:24Łukasz | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-02-28 11:07:29Łukasz | Yanosiksetnote: Zamknięta ul. Dzięcioła - budowa obwodnicy
2018-02-28 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-02-28 07:21:42anonymouscreate

2018-02-28 - data 1624

History
Date User Action Args
2018-02-28 08:00:00anonymoussetnote: 1312845.0

2018-09-30 - data 1623

History
Date User Action Args