w-trakcie

Utworzony 2018-02-22.12:03:23 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-03-12.13:48:41 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2019-03-12 13:48:41Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2019-02-03 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-02-22 12:03:23Iga | Yanosikcreate

2018-02-22 - data 1622

History
Date User Action Args

2019-12-01 - data 1621

History
Date User Action Args
2019-03-12 13:48:41Iga | Yanosiksetdate: 2019-02-03.00:00:00 -> 2019-12-01.00:00:00
2019-02-03 08:00:00anonymoussetnote: 1669687.0