zamkniety

Utworzony 2018-02-19.12:16:20 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-11-13.13:02:53 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-11-13 13:02:53Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-09-30 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-08 12:25:27Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-30 07:00:03anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 11:47:40Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-02 11:22:45Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-02-19 12:16:20Iga | Yanosikcreate

2018-02-19 - data 1618

History
Date User Action Args

2018-09-30 - data 1617

History
Date User Action Args
2018-09-30 07:00:02anonymoussetnote: 1440721.0 -> 1545303.0
2018-08-08 12:25:27Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-30.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-06-30 07:00:03anonymoussetnote: 1410501.0 -> 1440721.0
2018-06-07 11:47:40Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-05-31 07:00:03anonymoussetnote: 1377729.0 -> 1410501.0
2018-05-11 10:47:17Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-12.00:00:00 -> 2018-05-31.00:00:00
2018-05-02 11:22:45Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2018-05-12.00:00:00
2018-04-30 07:00:01anonymoussetnote: 1377729.0