zamkniety

Utworzony 2018-02-13.08:50:05 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-11-13.13:02:54 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-11-13 13:02:54Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-03 11:55:56Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-08-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-02-13 08:50:05Iga | Yanosikcreate

2018-02-13 - data 1614

History
Date User Action Args

2018-08-31 - data 1613

History
Date User Action Args
2018-08-31 07:00:00anonymoussetnote: 1474119.0 -> 1509039.0
2018-08-03 11:55:56Iga | Yanosiksetdate: 2018-08-01.00:00:00 -> 2018-08-31.00:00:00
2018-08-01 07:00:00anonymoussetnote: 1474119.0