zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-02-09.09:19:05 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-06-30.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-06-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-02-09 09:19:05Iga | Yanosikcreate

2018-02-09 - data 1612

History
Date User Action Args

2019-06-30 - data 1611

History
Date User Action Args
2019-06-30 07:00:00anonymoussetnote: 1829604.0