zamkniety

Utworzony 2018-02-05.09:50:23 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-01-10.10:27:04 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2019-01-10 10:27:04Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-10-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-10-01 11:44:52Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-09-30 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 11:42:47Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-02-05 09:50:23Iga | Yanosikcreate

2018-02-05 - data 1608

History
Date User Action Args

2018-10-31 - data 1607

History
Date User Action Args
2018-10-31 08:00:01anonymoussetnote: 1545302.0 -> 1576361.0
2018-10-01 11:44:52Iga | Yanosiksetdate: 2018-09-30.00:00:00 -> 2018-10-31.00:00:00
2018-09-30 07:00:02anonymoussetnote: 1410500.0 -> 1545302.0
2018-06-07 11:42:47Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-05-31 07:00:02anonymoussetnote: 1410500.0