w-trakcie

Utworzony 2018-02-05.09:50:23 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-07.11:42:47 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-06-07 11:42:47Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-02-05 09:50:23Iga | Yanosikcreate

2018-02-05 - data 1608

History
Date User Action Args

2018-09-30 - data 1607

History
Date User Action Args
2018-06-07 11:42:47Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-05-31 07:00:02anonymoussetnote: 1410500.0