zamkniety

Utworzony 2018-02-05.08:42:11 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-05-30.08:43:27 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-05-30 08:43:27Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-05-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-18 11:58:34Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-12 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-02 09:44:24Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-29 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-09 12:43:16Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-31 07:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-29 08:25:58Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2018-02-05 08:42:11Iga | Yanosikcreate

2018-02-05 - data 1604

History
Date User Action Args

2018-05-30 - data 1603

History
Date User Action Args
2018-05-18 11:58:35Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-12.00:00:00 -> 2018-05-30.00:00:00
2018-05-12 07:00:00anonymoussetnote: 1376456.0 -> 1391211.0
2018-05-02 09:44:24Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-29.00:00:00 -> 2018-05-12.00:00:00
2018-04-29 07:00:00anonymoussetnote: 1343578.0 -> 1376456.0
2018-04-09 12:43:17Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-31.00:00:00 -> 2018-04-29.00:00:00
2018-03-31 07:00:00anonymoussetnote: 1343578.0