zamkniety

Utworzony 2018-02-01.13:57:34 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-05-04.11:18:55 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-05-04 11:18:55Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-04-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-02-01 13:57:34Iga | Yanosikcreate

2018-02-01 - data 1602

History
Date User Action Args

2018-04-30 - data 1601

History
Date User Action Args
2018-04-30 07:00:01anonymoussetnote: 1377728.0