zamkniety

Utworzony 2018-02-01.13:42:11 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-07.11:39:24 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-04-12.10:40:51
History
Date User Action Args
2018-06-07 11:39:24Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-06-01 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-12 10:40:51Iga | Yanosiksetmessages: + msg102
2018-03-23 09:30:48Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-23 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-08 13:27:24Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-08 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-02-01 13:42:11Iga | Yanosikcreate

2018-02-01 - data 1600

History
Date User Action Args

2018-06-01 - data 1599

History
Date User Action Args
2018-06-01 07:00:01anonymoussetnote: 1335791.0 -> 1411850.0
2018-04-12 10:40:51Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-14.00:00:00 -> 2018-06-01.00:00:00
2018-03-23 09:30:48Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-23.00:00:00 -> 2018-04-14.00:00:00
2018-03-23 08:00:00anonymoussetnote: 1320509.0 -> 1335791.0
2018-03-08 13:27:24Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-08.00:00:00 -> 2018-03-23.00:00:00
2018-03-08 08:00:00anonymoussetnote: 1320509.0