zamkniety

Utworzony 2018-01-24.13:46:35 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-04-20.09:11:57 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-04-20 09:11:57Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-04-14 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-23 09:51:19Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-23 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-24 13:46:35Iga | Yanosikcreate

2018-01-24 - data 1596

History
Date User Action Args

2018-04-14 - data 1595

History
Date User Action Args
2018-04-14 07:00:00anonymoussetnote: 1335790.0 -> 1359347.0
2018-03-29 08:41:59Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-30.00:00:00 -> 2018-04-14.00:00:00
2018-03-23 09:51:19Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-23.00:00:00 -> 2018-03-30.00:00:00
2018-03-23 08:00:00anonymoussetnote: 1335790.0