w-trakcie

Utworzony 2018-01-19.10:36:02 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-03-08.13:16:00 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-03-08 13:16:00Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-02 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-24 13:57:59Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-01-20 08:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-01-19 10:36:02Iga | Yanosikcreate

2018-01-20 - data 1592

History
Date User Action Args
2018-01-20 08:00:00anonymoussetnote: 1273888.0

2018-06-01 - data 1591

History
Date User Action Args
2018-03-08 13:16:00Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-02.00:00:00 -> 2018-06-01.00:00:00
2018-03-02 08:00:00anonymoussetnote: 1273888.0