zamkniety

Utworzony 2018-01-17.08:39:36 przez anonymous, ostatnio edytowany 2018-07-20.07:42:23 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-07-20 07:42:23Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-06-30 07:00:03anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-28 07:37:14Iga | Yanosiksetnote: http://www.mamnewsa.pl/gospodarka/do-kiedy-remont-ulicy-wlokniarzy
status: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-25 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-04 09:57:06Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-17 08:39:36anonymouscreate

2018-01-17 - data 1590

History
Date User Action Args

2018-06-30 - data 1589

History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:03anonymoussetnote: 1404699.0 -> 1440719.0
2018-05-28 07:37:14Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-25.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-05-25 07:00:00anonymoussetnote: 1378697.0 -> 1404699.0
2018-05-04 09:57:06Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-01.00:00:00 -> 2018-05-25.00:00:00
2018-05-01 07:00:00anonymoussetnote: 1378697.0