zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-01-17.06:57:38 przez anonymous, ostatnio edytowany 2019-07-31.07:00:00 przez anonymous.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-04-26.13:17:39
Wg ITS Legnica, droga zamknięta do 31.05.2018
History
Date User Action Args
2019-07-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 11:35:43Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-26 13:17:39Iga | Yanosiksetmessages: + msg108
2018-01-29 09:46:57Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-01-17 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-01-17 06:57:38anonymouscreate

2018-01-17 - data 1586

History
Date User Action Args
2018-01-17 08:00:00anonymoussetnote: 1270670.0

2019-07-31 - data 1585

History
Date User Action Args
2019-07-31 07:00:00anonymoussetnote: 1410499.0 -> 1864049.0
2018-06-07 11:35:43Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2019-07-31.00:00:00
2018-05-31 07:00:02anonymoussetnote: 1410499.0
2018-04-26 13:17:39Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2018-05-31.00:00:00