w-trakcie

Utworzony 2018-01-17.06:57:38 przez anonymous, ostatnio edytowany 2018-01-29.09:46:57 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-01-29 09:46:57Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-01-17 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-01-17 06:57:38anonymouscreate

2018-01-17 - data 1586

History
Date User Action Args
2018-01-17 08:00:00anonymoussetnote: 1270670.0

2018-04-30 - data 1585

History
Date User Action Args