zamkniety

Utworzony 2018-01-16.10:44:11 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-22.12:20:00 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-08-22 12:20:00Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-06-17 07:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-13 10:57:15Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2018-06-06 08:49:39Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-16 10:44:11Iga | Yanosikcreate

2018-01-16 - data 1582

History
Date User Action Args

2018-06-17 - data 1581

History
Date User Action Args
2018-06-17 07:00:00anonymoussetnote: 1409664.0 -> 1428407.0
2018-06-06 08:49:39Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-30.00:00:00 -> 2018-06-17.00:00:00
2018-05-30 07:00:00anonymoussetnote: 1409664.0