w-trakcie

Utworzony 2018-01-10.20:53:53 przez sledzik1984, ostatnio edytowany 2018-01-30.09:44:41 przez Iga | Yanosik.

Files

File name Uploaded Type Edit Remove
cechowa.png sledzik1984, 2018-01-10.20:53:53 image/png edit
History
Date User Action Args
2018-01-30 09:44:41Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-01-15 08:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-01-10 20:53:53sledzik1984create

2018-01-15 - data 1580

History
Date User Action Args
2018-01-15 08:00:00anonymoussetnote: 1268727.0

2018-04-30 - data 1579

History
Date User Action Args