w-trakcie-do-poprawienia

Utworzony 2018-01-10.20:53:53 przez sledzik1984, ostatnio edytowany 2018-01-15.08:00:00 przez anonymous.

Files

File name Uploaded Type Edit Remove
cechowa.png sledzik1984, 2018-01-10.20:53:53 image/png edit
History
Date User Action Args
2018-01-15 08:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-01-10 20:53:53sledzik1984create