zamkniety

Utworzony 2018-01-10.20:53:53 przez sledzik1984, ostatnio edytowany 2018-06-15.11:59:40 przez Iga | Yanosik.

Files

File name Uploaded Type Edit Remove
cechowa.png sledzik1984, 2018-01-10.20:53:53 image/png edit

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-05-11.11:23:34
Iga | Yanosik napisał 2018-05-04.11:24:50
Ślady GPS wskazują na to, że prac jeszcze nie zakończono; przesuwam termin
History
Date User Action Args
2018-06-15 11:59:40Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-06-08 07:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-05 07:55:45Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2018-05-23 12:16:03Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-19 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-11 11:23:34Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg112
2018-05-11 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-04 11:24:50Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg109
2018-04-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-30 09:44:41Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-01-15 08:00:00anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-01-10 20:53:53sledzik1984create

2018-01-15 - data 1580

History
Date User Action Args
2018-01-15 08:00:00anonymoussetnote: 1268727.0

2018-06-08 - data 1579

History
Date User Action Args
2018-06-08 07:00:00anonymoussetnote: 1390117.0 -> 1419546.0
2018-05-23 12:16:03Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-19.00:00:00 -> 2018-06-08.00:00:00
2018-05-11 11:23:34Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-11.00:00:00 -> 2018-05-19.00:00:00
2018-05-11 07:00:00anonymoussetnote: 1377727.0 -> 1390117.0
2018-05-04 11:24:50Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2018-05-11.00:00:00
2018-04-30 07:00:01anonymoussetnote: 1377727.0