w-trakcie

Utworzony 2018-01-09.12:32:35 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-10-01.11:50:56 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-10-01 11:50:56Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-09-30 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-09 12:32:35Iga | Yanosikcreate

2018-01-09 - data 1576

History
Date User Action Args

2018-11-30 - data 1575

History
Date User Action Args
2018-10-01 11:50:57Iga | Yanosiksetdate: 2018-09-30.00:00:00 -> 2018-11-30.00:00:00
2018-09-30 07:00:02anonymoussetnote: 1545300.0