zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-01-09.12:32:35 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-03-27.08:00:00 przez anonymous.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-12-11.14:47:58
History
Date User Action Args
2019-03-27 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-12-11 14:47:58Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg134
2018-11-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-10-01 11:50:56Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-09-30 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-09 12:32:35Iga | Yanosikcreate

2018-01-09 - data 1576

History
Date User Action Args

2019-03-27 - data 1575

History
Date User Action Args
2019-03-27 08:00:00anonymoussetnote: 1604714.0 -> 1725338.0
2018-12-11 14:47:58Iga | Yanosiksetdate: 2018-11-30.00:00:00 -> 2019-03-27.00:00:00
2018-11-30 08:00:00anonymoussetnote: 1545300.0 -> 1604714.0
2018-10-01 11:50:57Iga | Yanosiksetdate: 2018-09-30.00:00:00 -> 2018-11-30.00:00:00
2018-09-30 07:00:02anonymoussetnote: 1545300.0