zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2018-01-03.08:48:11 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-09-02.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-09-02 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-03 08:48:11Olga | Yanosikcreate

2018-01-03 - data 1573

History
Date User Action Args

2019-09-02 - data 1572

History
Date User Action Args
2019-09-02 07:00:00anonymoussetnote: 1909834.0
2018-01-03 08:48:35Olga | Yanosiksetdate: 2018-01-17.00:00:00 -> 2019-09-02.00:00:00