zamkniety

Utworzony 2018-01-02.18:17:53 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-10-01.12:46:18 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-10-01 12:46:18Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-09-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-22 12:20:42Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-07-31 07:00:03anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 11:34:53Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-02 18:17:53Olga | Yanosikcreate

2018-01-02 - data 1571

History
Date User Action Args

2018-09-30 - data 1570

History
Date User Action Args
2018-09-30 07:00:02anonymoussetnote: 1410498.0 -> 1545299.0
2018-08-22 12:20:42Iga | Yanosiksetdate: 2018-07-31.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-06-07 11:34:53Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-07-31.00:00:00
2018-05-31 07:00:02anonymoussetnote: 1410498.0