w-trakcie

Utworzony 2018-01-02.18:17:53 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-07.11:34:53 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-06-07 11:34:53Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-02 18:17:53Olga | Yanosikcreate

2018-01-02 - data 1571

History
Date User Action Args

2018-07-31 - data 1570

History
Date User Action Args
2018-06-07 11:34:53Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-07-31.00:00:00
2018-05-31 07:00:02anonymoussetnote: 1410498.0