zamkniety

Utworzony 2017-12-26.21:24:47 przez Mateusz Pilszek, ostatnio edytowany 2018-06-13.09:25:55 przez Mateusz Pilszek.

History
Date User Action Args
2018-06-13 09:25:55Mateusz Pilszeksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-12-31 08:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-12-26 21:28:32Mateusz Pilszeksettitle: Kobiór, przepust pieszo-rowerowy pod torami
2017-12-26 21:24:47Mateusz Pilszekcreate

2017-12-13 - data 1569

History
Date User Action Args

2017-12-31 - data 1568

History
Date User Action Args
2017-12-31 08:00:01anonymoussetnote: 1253639.0