zamkniety

Utworzony 2017-12-05.10:04:03 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-01-09.09:31:22 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-04-12.11:07:34
History
Date User Action Args
2019-01-09 09:31:22Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-12-26 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-12 11:07:34Iga | Yanosiksetmessages: + msg103
title: Toruń, I etap przebudowy ul. Turystycznej -> Toruń, przebudowa ul. Turystycznej
2018-03-23 10:13:04Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-23 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-08 13:22:41Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-01 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-12-05 10:04:03Iga | Yanosikcreate

2017-12-05 - data 1565

History
Date User Action Args

2018-12-26 - data 1564

History
Date User Action Args
2018-12-26 08:00:00anonymoussetnote: 1335789.0 -> 1628347.0
2018-04-12 11:07:34Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-13.00:00:00 -> 2018-12-26.00:00:00
2018-03-23 10:13:04Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-23.00:00:00 -> 2018-04-13.00:00:00
2018-03-23 08:00:00anonymoussetnote: 1314111.0 -> 1335789.0
2018-03-08 13:22:41Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-01.00:00:00 -> 2018-03-23.00:00:00
2018-03-01 08:00:00anonymoussetnote: 1314111.0