zamkniety

Utworzony 2017-12-05.09:58:34 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-05-11.11:30:47 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-05-11.11:30:47
Zakończone (ślady GPS)
Iga | Yanosik napisał 2018-03-07.08:53:20
History
Date User Action Args
2018-05-11 11:30:47Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
messages: + msg114
2018-05-11 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-06 09:54:55Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-07 08:53:20Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety -> w-trakcie
messages: + msg94
2018-02-28 11:35:42Łukasz | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-02-28 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-30 10:36:37Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-01-26 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-12-05 09:58:34Olga | Yanosikcreate

2017-12-05 - data 1563

History
Date User Action Args

2018-05-11 - data 1562

History
Date User Action Args
2018-05-11 07:00:00anonymoussetnote: 1344717.0 -> 1390116.0
2018-04-20 08:55:47Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-22.00:00:00 -> 2018-05-11.00:00:00
2018-04-06 09:54:56Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-01.00:00:00 -> 2018-04-22.00:00:00
2018-04-01 07:00:00anonymoussetnote: 1312844.0 -> 1344717.0
2018-03-07 08:53:20Iga | Yanosiksetdate: 2018-02-28.00:00:00 -> 2018-04-01.00:00:00
2018-02-28 08:00:00anonymoussetnote: 1279483.0 -> 1312844.0
2018-01-30 10:36:37Iga | Yanosiksetdate: 2018-01-26.00:00:00 -> 2018-02-28.00:00:00
2018-01-26 08:00:00anonymoussetnote: 1279483.0