zamkniety

Utworzony 2017-12-02.22:28:00 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-12-13.07:21:43 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-12-13 07:21:43Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-11-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-12-02 22:28:00Olga | Yanosikcreate

2017-12-02 - data 1561

History
Date User Action Args

2018-11-30 - data 1560

History
Date User Action Args
2018-11-30 08:00:00anonymoussetnote: 1604713.0