zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-12-01.16:00:55 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-07-01.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-07-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-12-01 16:00:55Olga | Yanosikcreate

2017-12-01 - data 1559

History
Date User Action Args

2019-07-01 - data 1558

History
Date User Action Args
2019-07-01 07:00:00anonymoussetnote: 1830595.0