zamkniety

Utworzony 2017-11-29.10:18:08 przez anonymous, ostatnio edytowany 2018-02-08.10:53:34 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-02-08 10:53:34Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-01-31 14:45:22balrog-kunsetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-31 14:41:27balrog-kunsetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-01-31 14:41:12balrog-kunsetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-31 14:40:19balrog-kunsetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-01-31 14:40:02balrog-kunsetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-31 14:21:13balrog-kunsetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-01-31 14:21:01balrog-kunsetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-31 14:18:05balrog-kunsetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-01-31 14:17:51balrog-kunsetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-31 14:15:28balrog-kunsetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-01-31 14:15:11balrog-kunsetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-31 14:05:42balrog-kunsetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-01-31 14:05:23balrog-kunsetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-31 14:04:34balrog-kunsetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-01-31 14:03:43balrog-kunsetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-31 14:00:14balrog-kunsetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-01-31 13:56:55balrog-kunsetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-31 13:55:41balrog-kunsetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2018-01-31 09:35:50anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2018-01-04 08:18:21Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-01-01 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-11-29 10:18:08anonymouscreate

2017-11-29 - data 1557

History
Date User Action Args

2018-01-31 - data 1556

History
Date User Action Args
2018-01-18 12:34:40Iga | Yanosiksetdate: 2018-01-19.00:00:00 -> 2018-01-31.00:00:00
2018-01-04 08:18:21Iga | Yanosiksetdate: 2018-01-01.00:00:00 -> 2018-01-19.00:00:00
2018-01-01 08:00:00anonymoussetnote: 1254284.0