w-trakcie

Utworzony 2017-11-29.10:18:08 przez anonymous, ostatnio edytowany 2018-01-04.08:18:21 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-01-04 08:18:21Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-01-01 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-11-29 10:18:08anonymouscreate