zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-11-26.22:28:27 przez anonymous, ostatnio edytowany 2017-12-10.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2017-12-10 08:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2017-12-03 21:05:18Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-11-26 22:28:27anonymouscreate