zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-11-24.16:42:22 przez olo81, ostatnio edytowany 2017-12-08.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2017-12-08 08:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2017-12-02 11:03:57olo81setstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-11-24 16:43:59olo81settitle: Będzin, Remont fragmentu drogi
2017-11-24 16:42:35olo81setdates: - nameddate1552
2017-11-24 16:42:22olo81create