zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-11-20.13:54:47 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-12-31.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-30 10:12:07Iga | Yanosiksetnote: Wg informacji z początku 01.2018, przejazd kolejowy na ul. Daszyńskiego dla ruchu pojazdów otwarty będzie na przełomie 2019 i 2020 roku: http://przelom.pl/21763-poki-nie-powstanie-estakada-przejazdu-nie-bedzie.html
2018-01-30 10:10:21Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-27 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-11-20 13:54:47Olga | Yanosikcreate

2017-11-20 - data 1547

History
Date User Action Args

2019-12-31 - data 1546

History
Date User Action Args
2019-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 1250103.0 -> 2041742.0
2018-01-30 10:10:21Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-27.00:00:00 -> 2019-12-31.00:00:00
2017-12-27 08:00:00anonymoussetnote: 1250103.0