zamkniety

Utworzony 2017-11-20.12:58:54 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-22.12:51:18 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-08-22 12:51:18Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-05-31 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-11 08:57:42Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-11-20 12:58:54Olga | Yanosikcreate

2017-11-20 - data 1545

History
Date User Action Args

2018-05-31 - data 1544

History
Date User Action Args
2018-05-31 07:00:02anonymoussetnote: 1378696.0 -> 1410497.0
2018-05-11 08:57:42Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-01.00:00:00 -> 2018-05-31.00:00:00
2018-05-01 07:00:00anonymoussetnote: 1378696.0